Rozwód 727-538-4171 Polish Attorney Lawyer St. Petersburg, Florida – Divorce

Rozwód, Polish, Attorney, Lawyer, St. Petersburg, Florida

Attorney Agnieszka Piasecka is a Polish Lawyer who can assist you with your divorce in St. Petersburg, Florida.

727-538-4171  

813-786-3911

Adwokat Agnieszka Piasecka może pomóc Ci w sprawach rodzinnych i rozwodowych w St. Petersburg na Florydzie. Agnieszka Piasecka oferuje reprezentację w sprawach dotyczących rozwodu, opieki nad dziećmi, alimentów małżeńskich i na dzieci, podziału majątku, ustaleniu ojcostwa, adopcji przez członków rodziny, modyfikacji orzeczeń sądowych oraz przemocy domowej. Mecenas Piasecka pomaga również w przygotowaniu kontraktów małżeńskich: intercyz oraz o rozdzielności majątkowej.

Attorney Agnieszka Piasecka can help you in family law matters in St. Petersburg in Florida.  Agnieszka Piasecka offers representation with regards to divorce, child custody matters, child support, alimony, distribution of assets, paternity, step-parent adoption, modification of prior judgments and domestic violence.  Attorney Piasecka can also help you with preparation and review of prenuptial and postnuptial agreements.

Polish, Attorney, Lawyer, Polski, Adwokat, Prawnik, Reviews, St. Petersburg, USA, Agnieszka, Aga, Piasecka

Agnieszka Piasecka’s Avvo Reviews: 

https://www.avvo.com/attorneys/33760-fl-agnieszka-piasecka-4581259/reviews.html

Polish, Attorney, Lawyer, Polski, Adwokat, Prawnik, Reviews, St. Petersburg, USA, Agnieszka, Aga, Piasecka

Agnieszka Piasecka’s Client Reviews: 

https://piaseckalaw.com/reviews

Polish, Attorney, Lawyer, Polski, Adwokat, Prawnik, St. Petersburg, USA, Agnieszka, Aga, Piasecka, Office Location

Office Location, By appointment only

Rozwód – Polish Attorney Lawyer St. Petersburg, Florida – Divorce