Wypadki 727-538-4171 Polski Prawnik Adwokat St. Petersburg, Floryda – Car Accidents

Wypadki, Polski, Prawnik, Adwokat, St. Petersburg, Floryda, accidents

Attorney Agnieszka Piasecka is a Polish Lawyer who can assist you with car accidents in St. Petersburg, Florida.

727-538-4171  

813-786-3911

Adwokat Agnieszka Piasecka może pomóc Ci w sprawach dotyczących odszkodowań od firm ubezpieczeniowych za obrażenia doznane w wypadkach samochodowych, motorowych, na łodzi, upadki w miejscach publicznych, błędy medyczne, naruszenia praw pacjentów domów opieki społecznej i ośrodków rehabilitacyjnych oraz innych odszkodowań od firm ubezpieczeniowych dotyczących spraw majątkowych.

Attorney Agnieszka Piasecka can help you with cases regarding compensation from insurance companies for injuries suffered in car, motor, boat accidents, falls in public places, medical errors, violation of the rights of patients of social care homes and rehabilitation centers and other damages from insurance companies regarding cases property.

Polish, Attorney, Lawyer, Polski, Adwokat, Prawnik, Avvo, Reviews, USA, Agnieszka, Aga, Piasecka

Agnieszka Piasecka’s Avvo Reviews: 

https://www.avvo.com/attorneys/33760-fl-agnieszka-piasecka-4581259/reviews.html

Polish, Attorney, Lawyer, Polski, Adwokat, Prawnik, Reviews, USA, Agnieszka, Aga, Piasecka

Agnieszka Piasecka’s Client Reviews: 

https://piaseckalaw.com/reviews

Polish, Attorney, Lawyer, Polski, Adwokat, Prawnik, USA, Agnieszka, Aga, Piasecka, Office Location

Office Location, By appointment only

Wypadki – Polski Prawnik Adwokat St. Petersburg, Floryda – Car Accidents